Atatürk ilkeleri ve İnkılap tarihi 50 soru ve cevabı !!!

Atatürk ilkeleri ve İnkılap tarihi 50 soru ve cevabı !!!

1.Aşagıdakılerden hangısı Osmanlı'nın gerıleme nedenlerınden bırı degıldır?
a-coğrafi keşifler
b-kapitülasyonlar
c-toprak sıstemının bozulması
d-yeterlı derecede sermayenın olmaması...
e-fransız ıhtılalı

2. Aşağıdakılerden hangısı III. Selim donemı ıslahatlarındandır?
a-Humbaracı ocagının acılması,
b-Tımar sıstemının kaldırılması
c-Yeniçerı ocağının kaldırılması
d-Nizam ı cedıd ocagının kurulması...
e-Mahkemelerın halka acık hale getırılmesı

3. Osmanlıdakı ıslahatların temel amacı ne olmustur?
a-Halkın yaşam sevıyesını yukseltmek
b-Rejim degısıklıgı saglamak
c-Halka ozgurlukler vermek
d-Devletı parcalanmaktan kurtarmak...
e-Eğitım sevıyesını yukseltmek

4. Amerıka Bırlesık Devletlerını I. Dunya savasına gırmeye ıten neden asagıdağılerden hangısıdır?
a-Bolşevıklerın Rusya'yı savastan cekmelerı
b-Almanların Amerıka Bırlesık Devletlerı gemılerıne saldırmaları...
c-Almanların Atlas Okyanusunda ustunlugunu yıtırmelerı
d-Japonların ABD lımanlarına saldırmaları
e-Osmanlı Devletının savasa gırmesı

5. Aşagıdakılerden hangısı Kuvayı Mİlliyenın Kurtulus savasına sagladıgı yararlardan bırı olarak dusunulemez?
a-Düşmanı oyalama ve yıpratma
b-Düşmanı yurttan atma...
c-Düzenlı ordunun kurulması ıcın gereklı zamanı yaratma
d-İç ayaklanmaları onleme
e-Kitlelere direniş ruhunu aşılama

6. Kurtulus savasının amacı,gerekcesı ve yontemı ılk kez hangı yolla acıklanmıstır?
a-Misak ı Milli belgesıyle
b-Amasya Genelgesıyle...
c-Sıvas kongresı kararlarıyla
d-Erzurum kongresı kararlarıyla
e-İlk TBMM kararlarıyla

7.Aşagıdakılerden hangısı devrımın ozellıklerınden bırı degıldır?
a-Butun devrımlerde zorlama unsuru vardır
b-Devrımlerde hazırlık süreci vardır
c-Devrımın ön aşaması ihtılaldır
d-Devrım topyekün değişmeyı ıfade eder
e-Devrımın amacı devletı güçlendirmektır....

8.Devlet yapısının çeşitlı alanlarda işlerlıgını yıtırmesı sonucu yapılan düzeltmelere ne ad verılır?
a-Evrım
b-Devrım
c-Islahat...
d-Darbe
e-İhtılal

9.M.Kemal hangi olay öncesınde tüm resmi görevinden ıstıfa etmıstır?
a-Amasya Görüşmesı
b-Amasya Tamimi
c-TBMM'nın acılması
d-Erzurum Kongresi...
e-Sivas Kongresi

10.Aşagıdakilerden hangısınde milli güçlerın birleştirilmesıne karar verılmıstır?
a-Erzurum Kongresı
b-Sivas Kongresı...
c-Amasya Genelgesı
d-Amasya Görüşmesi
e-Son Osmanlı Mebusan Meclisi

11. I.Havza Genelgesi
II.Erzurum Kongresı
III.Amasya Görüşmesi
IV.Amasya Genelgesı
V. Sivas Kongresı
Adı gecen olayların tarıhsel sıralaması aşagıdakı seceneklerın hangısınde doğru olarak verılmıstır?
a-I,II,III,IV,V
b-I,IV,II,V,III...
c-I,IV,II,III,V
d-IV,II,I,V,III
e-IV,I,III,V,II

12.Kars-Ardahan-Batum ve Batı Trakya ıle ılgılı olarak Osmanlı meclısınde hangı karar alınmıstır?
a-Halkoyu ıle milli sınırlara katmak...
b-Barış görüşmelerıyle gerı almak
c-Savaşarak işgalden kurtulmasını sağlamak
d-Milli kuvvetlerı harekete gecırmek
e-Halka sılah yardımında bulunmak

13. Aşagıdakı gelısmelerden hangısı Heyet-i Temsiliye'nın çalışmalarını sona erdırmıstır?
a-Kuvayi Milliyenın bırleşmesi
b-İstanbul'un işgal edilmesı
c-Osmanlı Mebusan Meclisinin basılması
d-Büyük Millet Meclisinin açılması...
e-Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nun çıkarılması

14.Osmanlı Devletı ıcınde etnık grupların federasyona benzer bır sıstem ıcınde yaşamasını savunan siyasal düşünce aşagıdakılerden hangısıdır?
a-Kişisel girişim ve yerinden yönetim...
b-Türkçülük
c-Osmanlıcılık
d-Turancılık
e-İslamcılık

15.Türk Devrimini diğer devrımlerden ayıran en önemlı özellık aşagıdakılerden hangısıdır?
a-Kendınden onceki devrimlerden esinlenmesı
b-Egemenlık ve bağımsızlık savaşının birlikte yürütülmesi...
c-Geçmişten gelen bır fikir tabanının olmaması
d-Zorlayıcılık öğesinin sürekli canlı tutulması
e-Salt bır öndere dayanması

16.Erzurum kongresi öncesi kenti örgütlenmeye iten neden aşağıdakilerden hangisidir?
a-Ermeni tehlıkesının yaklsması...
b-Kuvay-i Milliye hareketinin güçlenmesı
c-Erzurum 'un işgal edilmemiş olması
d-Yunanlıların İzmir'i işgali
e-İtalya'nın Antalya ve çevresini işgal etmesi

17.İttihat ve Terakki Cemiyetı'nın Devlet yönetimini tamamıyla ele gecirdiği olay,aşağıdakilerden hangısıdır?
a-31 Mart Vakası
b-Balkan Savaşları
c-I.Meşrutiyet
d-Babıali Baskını...
e-Trablusgarp Savaşı

18.Katılanlar açısından bölgesel ,kararları yönünden ulusal nıtelık taşıyan kongre aşağıdakilerden hangısıdır?
a-Balıkesir Kongresı
b-Alaşehir Kongresı
c-Erzurum Kongresı...
d-Sivas Kongresı
e-Nazilli Kongresı

19.Aşağıdakilerden hangisi M, Kemal'in İstanbul'da toplanacak Mebuslar Meclisi 'ne katılacak vekillerden istediği işlerden biri değildir?
a-Felah-ı Vatan Grubunun kurulması...
b-Müdafaa-i Hukuk Grubunun kurulması
c-M.Kemal'in meclis başkanı seçilmesi
d-İşgallerın kesınlıkle kabul edilmemesi
e-" Türklerin vatanı bır bütündur ve parçalanamaz" ilkesinin kabul edilmesi

20.Aşağıdakilerden hangisi 16 Mart 1920 'de İstanbul'un işgalinin doğurduğu sonuçlardan birisi değildir?
a-Halkın Osmanlı Hükümetinden umudunu kesmesi
b-Cumhuriyete geçiş için gerekli ortamın oluşması...
c-M.Kemal Paşa'nın haklılığının anlaşılması
d-İstanbul'dan Ankara'ya aydın ve asker göçünün başlaması
e-Ankara 'da yeni bir meclisin toplanması için çalışmaların başlatılması

21.Aşağıdakilerden hangisi ,Almanya'nın I.Dünya Savaşı öncesi izlediği siyasal politikalardan değildir?
a-Halifenın dini otoritesinden yararlanıp ,İngiltereyi Müslüman sömürgelerinde huzursuz etmek
b-Osmanlının zayıflığından yararlanarak onu parçalamak isteyen İngiltere,Fransa ve İtalya'ya engel olmak...
c-Osmanlıyı kendi yanına çekerek Süveyş üzerindeki İngiliz egemenliğini kırmak
d-Alman nüfus fazlasını ,Batı Anadolu'ya yerleştirmek
e-Anadoluda bir Alman kolonisi oluşturmak

22.TBMM 'nin çoğunluğunu oluşturan Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti üyelerının üzerinde görüş birliğine vardıkları tek ortak nokta aşağıdakilerden hangisidir?
a-Cumuriyetin ilan edilmesi
b-Kadınlara siyasal hakların verilmesi
c-Yeni bir devlet kurulması
d-Yurdun kurtarılması...
e-Ulus egemenliğine dayanan yeni bir anayasa yapılması

23.Aşağıdakilerden hangisi Misak-ı Milli kararlarından değildir?
a-Araplara bağımsızlık verilmelidir...
b-Kars,Ardahan ve Batum'da halk oylaması yapılmalı
c-Türk yurdu kesinlikle parçalanamaz
d-Kapitülasyonlar kabul edilemez
e-Batı Trakya'da halkoyu (referandum) yapılmalı

24.I.Dünya Savaşı'nda en az zararla çıkan Bağlaşma Grubu devletı aşağıdakılerden hangısıdır?
a-Osmanlı Devleti
b-Bulgaristan...
c-Avusturya-Macaristan
d-Polonya
e-İtalya

25.Kurtuluş Şavaşı sırasında güçler birliği ilkesi kabul edilmiştir.Buna göre halk adına bu gücü kullanma yetkisi kime ait olmuştur?
a-İcra Vekiller Heyetine
b-TBMM'ne...
c-TBMM Başkanlığı'na
d-Osmanlı Hükümeti'ne
e-Vezir-i Azam'a

26.Yurtseverler tarafından ,İstanbul Hükümetine bağlı olarak yarı özerk bir siyasal kuruluş düşüncesinin pekiştirildiği kongre aşağıdakilerden hangisidir?
a-İkinci Balıkesir Kongresi
b-Birinci Nazilli Kongresi
c-Alaşehir Kongresi...
d-İkinci Nazilli Kongresi
e-Muğla Kongresi

27.Kuvayi Milliye'nin birleşmesi olayı aşağıdaki kongrelerden hangisiyle tamamlanmıştır?
a-Erzurum Kongresi
b-Pozantı Kongresi...
c-Afyon Kongresi
d-Alaşehir Kongresi
e-Sivas Kongresi

28.Mondros Ateşkes Anlaşmasını Osmanlı Devleti adına imzalayan asker devlet adamı kimdir?
a-Ahmet İzzet Paşa
b-Rauf Bey...
c-Tevfik Paşa
d-Ali Rıza Paşa
e-Damat Ferit Paşa

29.Ermenistan ılk kez ne zaman ve nerede kuruldu?
a-1922'de Doğu Gürcistan sınırında
b-1918'de Güney Kafkasya 'da...
c-1945'te Sovyetler Birliğinde
d-1989 'da Güney Kafkasya'da
e-1856 'da Rusya'da

30.Ateşkes Anlaşmasından sonra Yıldırım Orduları Komutanlığı görevi sona eren M.Kemal Paşa bir süre sonra ne yaptı?
a-Doğruca Samsun'a gitti ve Ulusal Kurtuluş Savaşını başlattı
b-İstanbul'a döndü veHarbiye Nazırlığı emrınde bulundu...
c-Kısa bır Avrupa gezısıne cıkıp Osmanlı Devletının sorunlarını Batı kamuoyuna anlatmaya çalıştı
d-İstanbul'a dönünce Doğu ıllerınde asayişi sağlamakla görevlendırıldı
e-Meclis-i Mebusan 'a üye oldu

31.Mustafa Kemal Paşa havzada ne yaptı?
a-Amasya Tamimini yayınladı
b-Ordu terhıslerınin durdurulmasını istedı...
c-İstanbul Hükümeti ile işbirliği koşullarını saptadı
d-Kasabadaki İngiliz komutanıyla görüştü
e-Misak-ı Milliyi hazırladı

32.Mondros Ateşkesınden sonra subaylar tarafından kurulan ilk örgüt hangısıdır?
a-Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti
b-Reddi İlhak Cemiyeti
c-Vatan ve Hürriyet Cemiyeti
d-İslam İhtilal Komitesi...
e-Felah-ı Vatan Cemiyeti

33.Amasya tamiminin en önemli özelliği hangısıdır?
a-İstanbul Hükümeti ile bağları kesmesi...
b-Ulus egemenliği ilkesını ılk kez benımsemesı
c-Padişahı tanımaması
d-Meclis-i Mebusan'ın açılmasını istemesı
e-Egemenliği ulusta olduğunu açıkça belırtmesı

34.Amasya Tamimi'ni M.Kemal dışında isteyerek imza eden kimdir?
a-Rauf Bey b-Ali Fuat Paşa ... c-Refet Bele d-Hacim Muhittin Bey e-Bekir Sami Bey

35.Mondros Ateşkes Anlaşmasının imzalanmasından sonra toplanan ilk kongre aşagıdakılerden hangısıdır?
a-Erzurum Kongresi
b-Birinci Balıkesir Kongresi
c-Kars İslam Şurası...
d-Alaşehir Kongresi
e-Sivas Kongresi

36.Aşağıdaki kararların hangısı Erzurum Kongresınde alınmamıstır?
a-Doğu Anadolu illerı yurdun ayrılmaz bır parçasıdır
b-Ermenı tehdıdıne karsı birleşilecektır
c-Gerekırse Sovyet Rusya ıle işbirliği yapılacaktır...
d-Azınlıklar güvence altındadır
e-Kongre sonucunda dogu ıllerını ıcıne alan bır örgüt kurulmustur

37.Tarıh sıralamasına göre ılk cereyan eden olay hangısıdır?
a-Erzurum Kongresı
b-Amasya Tamımı...
c-İkincı Balıkesır Kongresı
d-Ali Galip Olayı
e-Sivas Kongresı

38.Hangı olay Sivas Kongresı sonrası gelışmiştir?
a-Yunanlılar Aydın'ı boşalttılar
b-İtalyanlar Muğla'yı işgal ettıler
c-Damat Ferit istifa ettı...
d-Kuvayi Milliye kuruldu
e-Misak-ı Milli ilan edıldı

39.Kuvayi Milliyenın en belırgın ozellıgı nedır?
a-Doğrudan doğruya Heyet-i Temsiliyeye bağlı olması
b-Kendi şeflerıne bağlı yarı askeri birlikler olması...
c-Kuvayi İnzibatiye'nin komutanlarından buyruk alması
d-Doğrudan doğruya Kazım Karabekir Paşaya bağlı olmaları
e-TBMM'ne bağlı olması

40 .Amasya Kararlarının(görüşmelerinin) özelliği nedır?
a-Amasya Tamimi'ni uygulamak ıcın alınan ek karar olmasıdır
b-Amasya'da ordu komutanları ıle yapılan toplantı sonunda Ermenı tehdıdıne karşı alınmış önlemler olmasıdır
c-İstanbul Hükümeti temsilcisi ile Heyet-i Temsiliye arasında gerçeklestırılmıs olmasıdır...
d-Balıkesir Kongrelerınetepki olarak hazırlanmış olmasıdır
e-Sivas'ta alınan kararların uygulamaya konulması olmasıdır.

41.Aşağıdaki hükümet başkanları sıralamasından hangisi doğrudur?
a-Damat Ferit Paşa,Salih Paşa,Ali Rıza Paşa
b-Tevfik Paşa,Ali Rıza Paşa,Damat Ferit Paşa
c-Damat Ferit Paşa,Ali Rıza Paşa,Salih Paşa...
d-Salih Paşa,Damat Ferit Paşa,Ali Rıza Paşa
e-Tevfik Paşa,Salih Paşa,Ali Rıza Paşa

42.Hangi hüküm Misak-ı Millide bulunmaz?
a-Ateşkes sınırları içinde kalan yurt bır bütündür ,parçalanamaz
b-Arapların oturduğu yerler kendılerıne bırakılacaktır...
c-İstanbul'un güvenliği sağlanırsa Boğazlar açılabılır
d-Bağımsızlığı sınırlayıcı hükümler kabul edilemez
e-Kars,Ardahan,Batum için halkoyuna başvurulabılır

43.M.Kemal Paşa Ankara'da bir meclis toplanmasını ne zaman duyurdu?
a-Misak-ı Millinın kabulunden sonra
b-Padişahça Meclis-i Mebusan'ın dağıtımından sonra
c-İstanbul'un işgalinden sonra...
d-Anzavur ayaklanması üzerine
e-Amasya Tamimi ile

44.Meclis-i Mebusan hakkında hangi kelime doğrudur?
a-Padişahın iradesi yerine ulus iradesini getirmiştir
b-Ulus iradesini padişahla birlikte paylaşır
c-Tamamen padişahın iradesine bağlıdır...
d-Sadrazam tarafından dağıtılabılır
e-Padişah meclisi dağıtabilir

45.Batı Anadolu Kuvayi Milliyesini kesin olarak TBMM otoritesi altına sokan kongre hangisidir?
a-5. Balıkesir Kongresı...
b-Alaşehir Kongresı
c-Afyon Kongresi
d-Oltu Kongresi
e-Sivas Kongresi

46.Bir toplumda inkilap gereksınımını ortaya çıkaran temel neden aşağıdakilerden hangsidir?
a-Eğitim kurumlarının bozulması
b-Ekonomik bunalımın ortaya çıkması
c-Yenileşme ve gelişme özelliğinin yitirilmesi...
d-Siyasi bir krizin başlaması
e-Gelir düzeyinin düşük olması

47.Devrim gerçekleştirilirken aşağıdakilerden hangisinde değişiklik yapılmaz?
a-Bilimsel kurumlar
b-Hukuk
c-Siyasal kurumlar
d-Toplumsal kuruluşlar
e-Manevi değerler...

48.Batıda Ortaçağın sonlarına doğru Aydınlanma Çağı açılmıstı.Aşağıdakilerden hangisi bu uyanışın nedenlerınden biri değildir?
a-Aklın giderek özgürleşmesi
b-Kapalı içine dönük ekonomik yaşamın kırılması
c-İlkçağın büyük düşünürlerinin yapıtlarının yeniden değerlendirilmesi
d-Roma İmparatorunun eski gücünü yitirmesi...
e-Coğrafi keşiflerin etkisi

49.Osmanlı Devletınde erkek gayrimüslimlerden alınan vergı aşağıdakilerden hangisidir?
a-Çift bozan b-Öşür c-Cizye... d-Ağnam e-İltizam

50.Osmanlı Devleti tebasını ırk,dil,din farkı gözetmeksizin kaynaştırarak Müslümanlarla Hristiyanlar arasındaki farkı kaldırmak için Avrupalıların baskısıyla nasıl bir girişimde bulunmuştur?
a-Senedi İttifakı imzalanmıştır
b-Tanzimat Fermanını ilan etmiştir
c-Islahat Fermanını ilan etmiştir...
d-I.Meşrutiyeti ilan etmiştir
e-Kanun-i Esasiyei yürürlüğe koymuştur

__________________
Atatürk Ilkeleri ve Inkilaplari Ara(vize)Deneme Sinavlari 1-)

Bir toplumda inkılap gereksinimini ortaya çıkaran temel neden aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ekonominin bozulması
B) Gelişme ve yenileşme özelliğinin yitirilmesi
C) Eğitim sisteminde aksaklıklar olması
D) Hukuk kurallarının işlememesi
E) Gelir düzeyinin düşük olması

--------------------------------------------------------------------------------
2-) Türk devrimini diğer devrimlerden ayıran en önemli özellik aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kendinden önceki devrimlerden esinlenmemesi
B) Ulusal Kurtuluş Savaşı ve devrim sürecinin birlikte yürütülmesi
C) Bir fikir tabanının olmaması
D) Zorlayıcılık öğesinin fazla olması
E) Tek bir öndere dayanması

--------------------------------------------------------------------------------
3-) Osmanlı İmparatorluğunun 19.yüzyıldan itibaren çöküşünü hızlandıran etken aşağıdakilerden hangisidir?
A) Coğrafya keşifleriyle başlayan açık deniz ticaretine ayak uydurulamaması
B) Liyakatsiz padişahların tahta çıkması
C) Dirliklerin ayanlar tarafından ele geçirilmesi
D) Fransız İhtilali ile yaygınlaşan ulusçuluk akımı
E) Uzun süren savaşlar

--------------------------------------------------------------------------------
4-) Aşağıdakilerden hangisi 1876 anayasasının özelliklerinden biri değildir?
A) Anayasayı değiştirmek ve kaldırma hakkının padişahta olması
B) Yargıda padişah etkinliğinin olması
C) Egemenliğin Osmanlı hanedanına ait olması
D) Yurttaşların siyasi parti kuma ve toplantı özgürlüklerinin olmaması
E) Yürütmeyi denetleme işinin Meclis-i Ayan'ın elinde olması

--------------------------------------------------------------------------------
5-) Aşağıdakilerden hangisi İttihat ve Terakki Cemiyetinin özelliklerinden biri değildir?
A) Liberal bir görüş açısını ve federasyon düşüncesini savunması.
B) Kadın hakları konusunda çalışmalar yapması
C) Özgürlük ve demokrasi isteği ile yola çıkıp parti diktatörlüğü kurması
D) Her türlü yeniliği Türkçülüğün ışığı altında yapmak istemesi
E) Milli bir burjuvazi yaratmaya çalışması

--------------------------------------------------------------------------------
6-) Almanya'nın birliğini kurduktan bir süre sonra Osmanlı Devleti ile iyi ilişkiler kurma yolunda somut adımlar atmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) İngiliz sömürgelerindeki müslümanları kışkırtarak huzursuzluk çıkarmak, böylece İngiltere'yi zayıflatmak istemesi
B) Bağdat demiryolu yapım hakkını üstlenmek istemesi
C) Osmanlı Devletinin toprakları üzerinde maden arama çalışmaları yapmak istemesi
D) Osmanlı Devleti'nin Fransa ve İngiltere'nin eline geçmesini engellemek istemesi
E) Osmanlı Devletinden pazar olarak yararlanmak istemesi

--------------------------------------------------------------------------------
7-) Aşağıdakilerden hangisi Birinci Dünya Savaşı sırasında İtilaf Devletleri tarafından imzalanan paylaşım projelerinde Rusya'nın payına düşen bölgedir?
A) Midye-Enez çizgisinin doğusu
B) Irak, Ürdün, Basra Körfesi kıyıları
C) Adana, Mersin, Tarsus, Osmaniye
D) Akdeniz Bölgesi ile Silifke'ye kadar uzanan kesim
E) Ege Bölgesi ile bölgenin kuzeyinden Bursa'ya kadar olan yerler

--------------------------------------------------------------------------------
8-) Aşağıdakilerden hangisinde 1. Dünya Savaşı sırasında Osmanlı Devleti’ndeki Arap toprakları İngiltere ile Fransa arasında paylaşılmıştır?
A) Paris Barışı
B) Üç İmparator Antlaşması
C) Sykes-Picot Antlaşması
D) Reval Görüşmeleri
E) Saint Jean de Maurienne Antlaşması

--------------------------------------------------------------------------------
9-) Ermeniler tarafından Doğu Anadolu'ya yöneltilecek tehditlere karşı askeri ve siyasal bir kuruluşun örgütlenmesi kararı aşağıdakilerden hangisinde alınmıştır?
A) Kars İslam Şurasında
B) Havza Telgraflarında
C) Vilayat-ı Şarkıye Müdafaa-i Hukuk-u Milliye Cemiyetinde
D) Sivas Kongresi’nde
E) Amasya Tamiminde

--------------------------------------------------------------------------------
10-) Ulusal direniş hareketini benimseyenler Osmanlı Hükümetine karşı başkaldırılarını aşağıdakilerden hangisi ile ortaya koymuştur?
A) Samsun bölgesinde
B) Erzurum Kongresinde
C) Sivas Kongresinde
D) Amasya Tamiminde
E) Havza'dan Harbiye Nezaretine çekilen telgrafta

--------------------------------------------------------------------------------
11-) Aşağıdakilerden hangisi Sivas Kongresinin sonuçlarından biri değildir?
A) Yurttaki dağınık ve birbirinden habersiz direniş örgütlerinin tek çatı altında toplanması
B) Bağımsızlık düşüncesi ile bağdaşmayan manda himaye isteklerinden vazgeçilmesi
C) Damat Ferit hükümetine karşı kesin cephe alınması
D) Meclis-i Mebusan'ın toplanması için padişaha baskı yapılmasına karar verilmesi
E) Dışa karşı bütünlük göstermek amacıyla İstanbul Hükümeti ile uzlaşma yollarının aranmasına karar verilmesi

--------------------------------------------------------------------------------
12-) Birinci Alaşehir, Nazilli ve İkinci Balıkesir Kongrelerinin ortak yönü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Erzurum Kongresi kararlarına benzerlik gösterilmesi
B) Sivas Kongresi kararlarının tanınmaması
C) En büyük düşman olarak kabul edilen Yunanlara karşı halktan asker toplamak ve vergi sağlamak kararları alınarak İstanbul'a karşı yarı özerk kuruluşların belirmiş olması
D) En büyük düşman olarak görülen Yunanların işgaline karşı İtilaf Devletleri ile işbirliği kararının alınması
E) Tüm yurdun kurtarılması konusunda ortak görüş bildirilmesi

--------------------------------------------------------------------------------
13-) Aşağıdakilerden hangisi Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti için söylenemez?
A) Osmanlı dernekler yasasına göre kurulmuş ve etkinlikte bulunmuş olan tüzel bir niteliğe sahip olması
B) Federal yönetim ile ülkeyi kurtarmayı hedeflemesi
C) Siyasal bir parti olmamakla beraber, amaca ulaşmak için izlediği yolun siyasal bir nitelik taşıması
D) İttihat ve Terakki partisinin varlığını yitirmesinden sonra doğan boşluğu doldurmuş olması
E) Zaferden sonra rejimin ilk siyasal partisine dönüşmesi

--------------------------------------------------------------------------------
14-) İstanbul Hükümetinin Salih Paşa başkanlığında bir heyeti Mustafa Kemal Paşa ile görüşmesi için Amasya'ya göndermesi aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?
A) İstanbul'un artık Temsil Heyeti’ne tabi olabileceğinin
B) Ali Rıza Paşa Hükümetinin barışçı olduğunun
C) İstanbul Hükümetinin Heyet-i Temsiliye'yi resmen tanıdığının
D) Padişahın ulusuyla birlikte hareket etmek istediğinin
E) Heyet-i Temsiliye'nin saltanat için Anadolu'da daha fazla tehlike yaratmasını engellemek istediğinin

--------------------------------------------------------------------------------
15-) Aşağıdakilerden hangisi 1. Dönem TBMM'nin özelliklerinden biri değildir?
A) Vekillerin, milletvekilleri arasından ve doğrudan doğruya TBMM tarafından seçilmesi
B) Yürütme gücünün doğrudan doğruya TBMM içinden seçilmesi
C) Her vekilin kendisini seçen TBMM'ye karşı sorumlu olması
D) Ordu ve Kolordu komutanlarının TBMM’ne milletvekilli olabilmesi
E) Başbakanın milletvekilleri arasından oy çokluğu ile seçilmesi

--------------------------------------------------------------------------------
16-) 20 Ocak 1921 Anayasasının en önemli özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
A) Egemenliğin kaynağını değiştirmesi
B) Kanun-i Esasi’nin bazı maddelerinin yürürlükte olduğunu benimsemesi
C) Temel hak ve özgürlükleri belirlemesi
D) İstanbul Hükümetini yok sayması
E) Yargı güvencesi getirmesi

--------------------------------------------------------------------------------
17-) Aşağıdakilerden hangisi Gümrü Barış Antlaşmasının sonuçlarından biri değildir?
A) Doğu Cephesinin kapanması ile Batıdaki birlikler üzerine büyük bir yük binmesi
B) Ermenilerin Sevr Antlaşmasını tanımayacaklarını kabul etmesi
C) Ermeni sorununun kapanmış olması
D) TBMM'nin devletler arası alanda varlığını ilk kez kanıtlaması
E) Uluslararası bir antlaşmada Türklüğün ilk kez vurgulanmış olması

--------------------------------------------------------------------------------
18-) Aşağıdakilerden hangisi Sevr Barışının maddelerinden biri değildir?
A) Osmanlı Devletinin İstanbul üzerindeki egemenliğinin sona ermesi
B) Ege bölgesinin yönetiminin İtalyanların eline geçmesi
C) Doğu Anadolu'nun bir kısmında Ermeni Devleti’nin kurulması
D) Azınlıkların Türklerden daha fazla hakka sahip olması
E) Güneydoğu Anadolu'nun bir bölümünün özerkleştirilip Anlama Devletleri denetimine girmesi

--------------------------------------------------------------------------------
19-) Birinci İnönü Zaferinin en önemli sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Londra Konferansına TBMM temsilcilerinin çağrılması
B) Yunan saldırılarının İnönü'de durdurulmuş olması
C) Düzenli Ordunun hazırlanması için zaman kazanması
D) Kuvayı Milliyenin çabalarıyla başarılmış olması
E) Mustafa Kemal Paşa'nın Tekalif-i Milliye Emirlerini çıkarması

--------------------------------------------------------------------------------
20-) Aşağıdakilerden hangisi Sakarya Savaşı öncesi yeni bir Yunan saldırısına karşı alınan önlemlerden biri değildir?
A) Ülke genelinde seferberlik ilan edilmesi
B) Ülkenin çeşitli yörelerine İstiklal Mahkemelerinin yollanması
C) Başkomutanlık Yasasının TBMM tarafından çıkarılması
D) TBMM'nin tüm yetkilerinin üç aylık bir süre için Mustafa Kemal Paşa'ya devredilmesi
E) Tekalif-i Milliye Emirlerinin çıkarılması

--------------------------------------------------------------------------------
21-) Aşağıdakilerden hangisi Lozan Antlaşması kapsamında değildir?
A) Kapitilasyonların her türlü sonuçları ile birlikte kaldırılması
B) Azınlıkların Türk uyruklu sayılması
C) Devlet borçlarının ödenmesi üzerinde her türlü yabancı gözetim ve denetime son verilmesi
D) Musul sorununun İngiltere ve Türkiye arasında ikili görüşmelere bırakılması
E) Türkiye'ye boğazlar üzerinde savunma ve denetim hakkının tanınması

--------------------------------------------------------------------------------
22-) İlk yazılı Anayasa olma özeliğini taşıyan 1876 Anayasasının varlığını yitirmesine yol açan olay aşağıdakilerden hangisidir?
A) Saltanatın kaldırılması
B) Halifeliğin kaldırılması
C) 1921 Anayasası
D) TBMM’nin kurulması
E) İstanbul'un resmen işgali

--------------------------------------------------------------------------------
23-) Takrir-i Sükun Dönemi aşağıdakilerin hangisiyle başlamıştır?
A) Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının kurulmasıyla
B) Serbest Cumhuriyet Fırkasının kapatılmasıyla
C) Şeyh Sait Ayaklanmasıyla
D) Lozan Antlaşmasının imzalanmasıyla
E) Cumhuriyetin ilan edilmesiyle

--------------------------------------------------------------------------------
24-) Saltanatın kaldırılmasından sonra Halk fırkasına karşı oluşturulan muhalefetin en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Cumhuriyetin ilan edilmesi
B) Lozan Antlaşmasının imzalanması
C) Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın kurulması
D) Halifeliğin kaldırılması
E) Saltanat’ın kaldırılması

--------------------------------------------------------------------------------
25-) Yürütme gücünün parlamentonun içinden çıkarak; hükümete serbestlik parlamentoya denetleme hakkı veren sisteme ne ad verilir?
A) Parlamentolu sistem
B) Parlamenter sistem
C) Karma hükümeti sistemi
D) Meclis hükümeti sistemi
E) Başkanlık hükümeti sistemi

--------------------------------------------------------------------------------
26-) 1921 Anayasasında aşağıdakilerden hangisi hükme bağlanmamıştır?
A) Yargı yetkisi
B) TBMM'nin yapısı
C) TBMM'nin yetkisi
D) Yerel yönetimler
E) Egemenliğin kayıtsız şartsız ulusa ait olduğu

--------------------------------------------------------------------------------
27-) 1950-60 dönemi iktidarının en belirgin özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
A) Dış politikada etkin olmak
B) Türk devrimini bir bütün olarak benimsememek
C) Hesapsız bir ithalat rejimi izlemek
D) Ekonomide olumlu gelişmeleri ortaya çıkaran bir politika uygulamak
E) Gereksiz fabrikalar açmak

--------------------------------------------------------------------------------
28-) Yeni Türkiye Devletinin üçüncü siyasal partisi aşağıdakilerde hangisidir?
A) Halk Partisi
B) Milli Kalkınma Partisi
C) Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası
D) Serbest Cumhuriyet Fırkası
E) Demokrat Partisi

--------------------------------------------------------------------------------
29-) İkinci Dünya Savaşından sonra, Doğu Avrupa'yı istila eden ve genişleme eğilimi gösteren Sovyetler Birliğine karşı, Batılı devletler tarafından kurulan savunma birliği aşağıdakilerden hangisidir?
A) NATO
B) Milletler Cemiyeti
C) Varşova Paktı
D) Birleşmiş Milletler
E) CENTO

--------------------------------------------------------------------------------
30-) Avrupayı demokratik değerlerin işlediği bir ülkeler topluluğu haline getirmek, insan haklarını ve özgürlüklerini el birliği ile korumak amacıyla demokrasiyi benimseyen ülkeler tarafından kurulan uluslararası örgüt aşağıdakilerden hangisidir?
A) Milletler Cemiyeti
B) NATO
C) Avrupa Konseyi
D) Avrupa Topluluğu
E) Birleşmiş Milletler

--------------------------------------------------------------------------------


Cevaplar

1-) B
2-) B
3-) D
4-) E
5-) A
6-) A
7-) A
8-) C
9-) A
10-) D
11-) E
12-) C
13-) B
14-) C
15-) E
16-) A
17-) A
18-) B
19-) A
20-) D
21-) E
22-) A
23-) C
24-) D
25-) B
26-) A
27-) B
28-) D
29-) A
30-) C

 Atatürk Ilkeleri ve Inkilaplari Deneme Sinavlari

ATATÜRK İLKELERİ VE INKILAPLARI denemesi 1

1-) İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin Devlet yönetimini tamamiyle ele geçirdiği olay, aşağıdakilerden hangisidir?
A) 31 Mart Vakası
B) Balkan Savaşları
C) I. Meşrutiyet
D) Babıâli Baskını
E) Trablusgarp Savaşı
________________________________________
2-) Yurtseverler tarafından, İstanbul Hükümetine bağlı olarak yarı özerk bir siyasal kuruluş düşüncesinin pekiştirildiği kongre aşağıdakilerden hangisidir?
A) İkinci Balıkesir Kongresi
B) Birinci Nazilli Kongresi
C) Alaşehir Kongresi
D) İkinci Nazilli Kongresi
E) Muğla Kongresi
________________________________________
3-) Katılanlar açısından bölgesel, kararları yönünden ulusal nitelik taşıyan kongre aşağıdakilerden hangisidir?
A) Balıkesir Kongresi
B) Alaşehir Kongresi
C) Erzurum Kongresi
D) Sivas Kongresi
E) Nazilli Kongresi
________________________________________
4-) Ulusçuluk akımının dünyaya yayılmasına neden olan ilk olay aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fransız ihtilali
B) Rönesans
C) Reform
D) I. Dünya Savaşı
E) Coğrafi keşifler
________________________________________
5-) İnsanların üretilen değerleri koruyup geliştirebilmeleri, kendi aralarındaki her çeşit ilişkinin düzenlenmesi aşağıdaki hangi kültür ögesini oluşturur?
A) Bilim ve Sanat
B) Din ve ahlâk
C) Devlet ve Hukuk
D) Ekonomi
E) Din ve Sanat
________________________________________
6-) Atatürk’ün “ulus” kavramı tanımında etkin olmayan öge hangisidir?
A) Dil birliği
B) Din birliği
C) Yurt birliği
D) Irk ve kökenbirliği
E) Tarih akrabalığı
________________________________________
7-) Atatürkçü Sistemi bir bütün olarak reddedenlerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
A) Demokrasiden kopmanın mümkün olmadığına yürekten inanmaları
B) Kemalizm ile demokrasinin bağdaşamayacağını düşünmeleri
C) Demokrasiyi hedeflerine ulaşmak için bir araç olarak görmeleri
D) Osmanlı Sistemine dönmek özleminde olmaları
E) İyi ve sağlam bir eğitim almış olmaları
________________________________________
8-) I.Kadınlara belediye seçimine katılma hakkı
II.Atatürk’ün altı ilkesinin anayasaya girmesi
III.Soyadı kanunu
IV.Uluslararası ölçülerin kabulü
Yukarıda yer alan yeniliklerin kronolojik sıralaması aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) I, IV, III, II
B) II, III, I, IV
C) IV, II, III, I
D) I, II, IV, III
E) III, II, I, IV
________________________________________
9-) Aşağıdakilerden hangisi demokrasinin özelliklerinden değildir?
A) Egemenlik halka aittir.
B) Esnek ve yumuşak bir ideoloji olduğu için her topluma uyarlanabilir.
C) Özgürlük ve eşitlik için kurulması düşünülen sisteme dayanır.
D) Uzun bir düşünce birikimi sonucu uygulama alanına girmiştir.
E) Sistemli bir düşünceler bütünlüğünün olmaması
________________________________________
10-) 1926’da kabul edilen türk Medeni Kanunu’nun laiklik için temel sayılabilecek maddesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kadına meslek seçme özgürlüğünü getirmesi
B) Çocuğun dinsel eğitiminin anne-baba tarafından sağlanacağını belirtmesi
C) Rüşt yaşına ulaşan çocuğun dinini seçmekte özgür olması
D) Aile yapısını tek eşlilik esasına dayandırması
E) Kadının iş hayatına atılmasını kolaylaştırması
________________________________________
11-) Mevcut Siyasal düzeni bazı güçlü önderlerin öncülüğünde halkın zorla başından atması aşağıdakilerden hangisidir?
A) Reform
B) Hükümet darbesi
C) Evrim
D) İnkılâp
E) İhtilâl
________________________________________
12-) Lozan konferansında çözümlenemeyen sorun aşağıdakilerden hangisidir?
A) Boğazlar sorunu
B) Kapitilasyonlar
C) Osmanlı borçları
D) Azınlıkların durumu
E) Savaş tazminatları
________________________________________
13-) Aşağıdakilerden hangisiyle Türk Hukuk İnkılabı başlar?
A) Tanzimat Fermanı ile
B) Islahat Fermanı ile
C) Sened-i İttifak ile
D) Yeni devletin kurulmasıyla
E) I. Dünya Savaşı ile
________________________________________
14-) Aşağıdakilerden hangisi Sevr taslağına göre İzmir’in yönetimiyle ilgili bir durum değildir?
A) İzmir ve çevresi beş yıl süreyle Osmanlıya bırakılacak
B) Yönetim tamamen Yunanistana bırakılacak
C) Bu bölgede bir parlamento kurulacak
D) Oluşturulan Parlamento Yunan anayasasına göre çalışacak
E) Parlamento Osmanlı Anayasasına göre çalışacak
________________________________________
15-) Aşağıdakilerden hangisi, Cumhuriyetin ilânı ve halifeliğin kaldırılışı sonrasında oluşan tepkili çevrelerden biri değildir?
A) Kurtuluşu yeterli görerek cumhuriyete ve halifeliğin kaldırılışına kesin karşı olanlar
B) Devrim atılımlarını benimseyen ama bunun çerçevesini çizemeyerek her ne pahasına olursa olsun iktidara geçmeye çalışanlar
C) Halifesiz bir cumhuriyeti kabullenmekle birlikte daha ileri gidilmesini istemeyenler
D) Gazi M. Kemal’in önderliğinde Rusya’daki rejimi ülkeye aktarmak isteyenler.
E) Cumhuriyeti kabul etmekle birlikte halifesiz bir toplum düşünemeyenler
________________________________________
16-) İstanbul Hükümeti’nin Heyet-i Temsiliyeyi kendisine denk siyasal organ olarak gördüğü olay aşağıdakilerden hangisidir?
A) Damat Ferit’in istifa etmesiyle
B) Temsil Heyeti’nin Ankara’ya gelmesi
C) Salih Paşa’nın Amasya görüşmesi’ne gönderilmesi
D) Alirıza Paşa’nın Sadrazam olmasıyla
E) Padişahın Temsil-i Heyeti tanımasıyla
________________________________________
17-) Osmanlı ıslahat hareketlerinin çok uzun sürmesi ve somut bir sonuç elde edilememesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Batıdaki gelişmelerin farkına varılamaması
B) Devlet yapısında radikal değişikliklerin yapılamaması
C) Islahatçı devlet yöneticilerinin yetişmemesi
D) Yeniliklerin toplum tarafından kabul görmemesi
E) Islahatların çoğunlukla askeri alanda yapılmış olması
________________________________________
18-) 1924 Anayasasına göre savaş ilânına karar veren aşağıdakilerden hangisidir?
A) Genel kurmay
B) TBMM
C) Milil Savunma Bakanlığı
D) Bakanlar Kurulu
E) Cumhurbaşkanı
________________________________________
19-) Saltanatın kaldırılmasını sağlayan gelişme aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mudanya ateşkesine İstanbul’un delege gönderme girişimi
B) İtilâf Devletlerinin hem İstanbul hükümetini hem de TBMM Hükümetini barış Konferansına çağırması
C) Vahdettin’in İstanbul’daki İngiliz makamlarına sığınması
D) Sadrazam Tevfik Paşa’nın Anlaşma Devletleriyle yapılacak barış görüşmelerinde ikiliği kaldırıp ortak davranma isteğinde bulunması
E) Londra konferansında İstanbul Hükümeti temsilcileri tarafından tek yetkili makamın TBMM olduğunun vurgulanması
________________________________________
20-) Aşağıdakilerden hangisi, sağlıkla ilgili gelişmelerden biri değildir?
A) Hekim ve hastane sayısı artmış
B) Tıp ve eczacılık mesleği kurallara bağlandı
C) Felaket geçiren yurttaşlara sağlık Bakanlığı yardım etmiştir.
D) Yurttaş beden eğitimi konusunda bilinçlendirildi.
E) Gezici sağlık ekipleri yurdun en ücra köşelerine gönderilmiştir.
________________________________________
21-) Gizli paylaşım antlaşmalarında İtalya’nın payına düşen yerler nerelerdir?
A) Silifke’den başlayan Akdeniz bölgesi
B) Çukurova yöresi
C) Trakya yöresi
D) Güneydoğu Anadolu
E) Boğazlar
________________________________________
22-) TBMM’de halkçılık ilkesinin benimsenmesinin en önemli göstergesi hangisidir?
A) Düzenli ordunun kurulması
B) Başkentin Ankara olması
C) Halifeliğin kaldırılması
D) Aşar vergisinin kaldırılması
E) Ulusal egemenliğe dayalı olması
________________________________________
23-) Latin alfabesine geçişteki tepkilerin büyük nedeni hangisidir?
A) Arap harflerinin dinsel bir sembol olarak algılanması
B) Arap harflerinin yazımının daha kolay olması
C) Latin harflerinin yazılışının zor olması
D) Arap harflerinin Türkçe’nin yapısına daha uygun olması
E) Arap kültürü ile ilişkimizin kesilecek olması
________________________________________
24-) İngiltere’nin 1920 yılı sonlarında TBMM ile uzlaşılabileceğini düşünerek attığı ilk adım aşağıdakilerden hangisidir?
A) TBMM’ni resmen tanıdılar.
B) Padişaha TBMM’ni tanıması için baskı yaptılar.
C) Anadolu’nun işgali düşüncesinden vazgeçtiler.
D) Sadrazam Damat Ferit’in görevden alınmasını sağladılar.
E) Sevr Antlaşmasının geçersiz olduğunu belirttiler.
________________________________________
25-) Aşağıdakilerden hangisi yeni Türk Devleti’nin para ve mali konularda uyguladığı politikalardan biri değildir?
A) Devalüasyonsuz dış ekonomik ilişkiler politikası
B) Planlı kalkınma politikası
C) Modern bir vergi sisteminin kurulması
D) Denk bütçe politikası
E) Anti-enflasyonist para kredi politikası
________________________________________
26-) Avrupa’da din adamlarının her işe karışmaları ve bütün toplumu en üst düzeyde yönetmelerinin Hristiyanlığın kaynaklarında olmadığı gerçeğinin anlaşılmasından sonra ortaya çıkan harekete ne denir?
A) Fransız ihtilali
B) Aydınlanma çağı
C) Rönesans hareketi
D) Reform hareketi
E) Coğrafi keşifler
________________________________________
27-) Demokratik Hukuk Devletinin işleyebilmesi için aşağıdakilerden hangisi gereklidir?
A) Ulus temsilcilerinin mahkemeler üzerinde söz hakkı olması
B) Devletin laik kurallar çerçevesinde yönetilmesi
C) Temel hak ve özgürlüklerin anayasada belirtilmesi
D) Tüm yurttaşların temel haklardan eşit ölçüde yararlanması
E) Yargı gücünün bağımsız olması
________________________________________
28-) İkinci Dünya Savaşı’nın çıkmasında rol oynayan temel neden aşağıdakilerden hangisidir?
A) Versay Antlaşmasında saptanan Avrupa siyasal yapısının gerçekçi olmaması
B) 1938 yılından itibaren Almanya’nın saldırgan siyasetinin artması
C) İtalya’nın Akdeniz’de saldırgan bir politika izlemesi
D) Almanya’nın Çekoslovakya’nın bir bölümünü, işgal etmesi
E) Almanya ve İtalya’nın Avrupa’da saldırgan bir politika izlemesine Amerika’nın razı olmaması
________________________________________
29-) Türk Siyasal bilincini geliştiren ve güçlendiren en önemli öge aşağıdakilerden hangisidir?
A) Egemenliğin ulusa ait olması
B) Demokrasiye bağlı kalınması
C) Demokrasiye zarar verecek özgürlüklere göz yumulmaması
D) Halkın genel çıkarlarının gözetilmesi
E) Liberal devlet anlayışının benimsenmesi
________________________________________
30-) Aşağıdaki uluslardan hangisi bağımsızlık mücadelesinde Türk İnkılabından etkilenmiştir?
A) Sırplar
B) Cezayirliler
C) Arnavutlar
D) İranlılar
E) Romenler
________________________________________

ATATÜRK İLKELERİ VE INKILAPLARI denemesi 1 cevap anahtarı

1-) D 2-) C 3-) C 4-) A 5-) C 6-) B 7-) B 8-) A 9-) E
10-) C 11-) E 12-) A 13-) D 14-) E 15-) D 16-) C
17-) B 18-) B 19-) D 20-) E 21-) A 22-) E 23-) A 24-) D
25-) C 26-) D 27-) E 28-) A 29-) A
30-) B


Atatürk ilke ve ınkılap tarihi deneme sınavı_2

1-) İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin Devlet yönetimini tamamiyle ele geçirdiği olay, aşağıdakilerden hangisidir?
A) 31 Mart Vakası
B) Balkan Savaşları
C) I. Meşrutiyet
D) Babıâli Baskını
E) Trablusgarp Savaşı
________________________________________
2-) Yurtseverler tarafından, İstanbul Hükümetine bağlı olarak yarı özerkbir siyasal kuruluş düşüncesinin pekiştirildiği kongre aşağıdakilerdenhangisidir?
A) İkinci Balıkesir Kongresi
B) Birinci Nazilli Kongresi
C) Alaşehir Kongresi
D) İkinci Nazilli Kongresi
E) Muğla Kongresi
________________________________________
3-) Katılanlar açısından bölgesel, kararları yönünden ulusal nitelik taşıyan kongre aşağıdakilerden hangisidir?
A) Balıkesir Kongresi
B) Alaşehir Kongresi
C) Erzurum Kongresi
D) Sivas Kongresi
E) Nazilli Kongresi
________________________________________
4-) Ulusçuluk akımının dünyaya yayılmasına neden olan ilk olay aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fransız ihtilali
B) Rönesans
C) Reform
D) I. Dünya Savaşı
E) Coğrafi keşifler
________________________________________
5-) İnsanların üretilen değerleri koruyup geliştirebilmeleri, kendiaralarındaki her çeşit ilişkinin düzenlenmesi aşağıdaki hangi kültürögesini oluşturur?
A) Bilim ve Sanat
B) Din ve ahlâk
C) Devlet ve Hukuk
D) Ekonomi
E) Din ve Sanat
________________________________________
6-) Atatürk’ün “ulus” kavramı tanımında etkin olmayan öge hangisidir?
A) Dil birliği
B) Din birliği
C) Yurt birliği
D) Irk ve kökenbirliği
E) Tarih akrabalığı
________________________________________
7-) Atatürkçü Sistemi bir bütün olarak reddedenlerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
A) Demokrasiden kopmanın mümkün olmadığına yürekten inanmaları
B) Kemalizm ile demokrasinin bağdaşamayacağını düşünmeleri
C) Demokrasiyi hedeflerine ulaşmak için bir araç olarak görmeleri
D) Osmanlı Sistemine dönmek özleminde olmaları
E) İyi ve sağlam bir eğitim almış olmaları
________________________________________
8-)I.Kadınlara belediye seçimine katılma hakkı
II.Atatürk’ün altı ilkesinin anayasaya girmesi
III.Soyadı kanunu
IV.Uluslararası ölçülerin kabulü
Yukarıda yer alan yeniliklerin kronolojik sıralaması aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) I, IV, III, II
B) II, III, I, IV
C) IV, II, III, I
D) I, II, IV, III
E) III, II, I, IV
________________________________________
9-) Aşağıdakilerden hangisi demokrasinin özelliklerinden değildir?
A) Egemenlik halka aittir.
B) Esnek ve yumuşak bir ideoloji olduğu için her topluma uyarlanabilir.
C) Özgürlük ve eşitlik için kurulması düşünülen sisteme dayanır.
D) Uzun bir düşünce birikimi sonucu uygulama alanına girmiştir.
E) Sistemli bir düşünceler bütünlüğünün olmaması
________________________________________
10-) 1926’da kabul edilen türk Medeni Kanunu’nun laiklik için temel sayılabilecek maddesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kadına meslek seçme özgürlüğünü getirmesi
B) Çocuğun dinsel eğitiminin anne-baba tarafından sağlanacağını belirtmesi
C) Rüşt yaşına ulaşan çocuğun dinini seçmekte özgür olması
D) Aile yapısını tek eşlilik esasına dayandırması
E) Kadının iş hayatına atılmasını kolaylaştırması
________________________________________
11-) Mevcut Siyasal düzeni bazı güçlü önderlerin öncülüğünde halkın zorla başından atması aşağıdakilerden hangisidir?
A) Reform
B) Hükümet darbesi
C) Evrim
D) İnkılâp
E) İhtilâl
________________________________________
12-) Lozan konferansında çözümlenemeyen sorun aşağıdakilerden hangisidir?
A) Boğazlar sorunu
B) Kapitilasyonlar
C) Osmanlı borçları
D) Azınlıkların durumu
E) Savaş tazminatları
________________________________________
13-) Aşağıdakilerden hangisiyle Türk Hukuk İnkılabı başlar?
A) Tanzimat Fermanı ile
B) Islahat Fermanı ile
C) Sened-i İttifak ile
D) Yeni devletin kurulmasıyla
E) I. Dünya Savaşı ile
________________________________________
14-) Aşağıdakilerden hangisi Sevr taslağına göre İzmir’in yönetimiyle ilgili bir durum değildir?
A) İzmir ve çevresi beş yıl süreyle Osmanlıya bırakılacak
B) Yönetim tamamen Yunanistana bırakılacak
C) Bu bölgede bir parlamento kurulacak
D) Oluşturulan Parlamento Yunan anayasasına göre çalışacak
E) Parlamento Osmanlı Anayasasına göre çalışacak
________________________________________
15-) Aşağıdakilerden hangisi, Cumhuriyetin ilânı ve halifeliğin kaldırılışısonrasında oluşan tepkili çevrelerden biri değildir?
A) Kurtuluşu yeterli görerek cumhuriyete ve halifeliğin kaldırılışına kesin karşı olanlar
B) Devrim atılımlarını benimseyen ama bunun çerçevesini çizemeyerek her ne pahasına olursa olsun iktidara geçmeye çalışanlar
C) Halifesiz bir cumhuriyeti kabullenmekle birlikte daha ileri gidilmesini istemeyenler
D) Gazi M. Kemal’in önderliğinde Rusya’daki rejimi ülkeye aktarmak isteyenler.
E) Cumhuriyeti kabul etmekle birlikte halifesiz bir toplum düşünemeyenler
________________________________________
16-) İstanbul Hükümeti’nin Heyet-i Temsiliyeyi kendisine denk siyasal organ olarak gördüğü olay aşağıdakilerden hangisidir?
A) Damat Ferit’in istifa etmesiyle
B) Temsil Heyeti’nin Ankara’ya gelmesi
C) Salih Paşa’nın Amasya görüşmesi’ne gönderilmesi
D) Alirıza Paşa’nın Sadrazam olmasıyla
E) Padişahın Temsil-i Heyeti tanımasıyla
________________________________________
17-) Osmanlı ıslahat hareketlerinin çok uzun sürmesi ve somut bir sonuç eldeedilememesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Batıdaki gelişmelerin farkına varılamaması
B) Devlet yapısında radikal değişikliklerin yapılamaması
C) Islahatçı devlet yöneticilerinin yetişmemesi
D) Yeniliklerin toplum tarafından kabul görmemesi
E) Islahatların çoğunlukla askeri alanda yapılmış olması
________________________________________
18-) 1924 Anayasasına göre savaş ilânına karar veren aşağıdakilerden hangisidir?
A) Genel kurmay
B) TBMM
C) Milil Savunma Bakanlığı
D) Bakanlar Kurulu
E) Cumhurbaşkanı
________________________________________
19-) Saltanatın kaldırılmasını sağlayan gelişme aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mudanya ateşkesine İstanbul’un delege gönderme girişimi
B) İtilâf Devletlerinin hem İstanbul hükümetini hem de TBMM Hükümetini barış Konferansına çağırması
C) Vahdettin’in İstanbul’daki İngiliz makamlarına sığınması
D) Sadrazam Tevfik Paşa’nın Anlaşma Devletleriyle yapılacak barışgörüşmelerinde ikiliği kaldırıp ortak davranma isteğinde bulunması
E) Londra konferansında İstanbul Hükümeti temsilcileri tarafından tek yetkili makamın TBMM olduğunun vurgulanması
________________________________________
20-) Aşağıdakilerden hangisi, sağlıkla ilgili gelişmelerden biri değildir?
A) Hekim ve hastane sayısı artmış
B) Tıp ve eczacılık mesleği kurallara bağlandı
C) Felaket geçiren yurttaşlara sağlık Bakanlığı yardım etmiştir.
D) Yurttaş beden eğitimi konusunda bilinçlendirildi.
E) Gezici sağlık ekipleri yurdun en ücra köşelerine gönderilmiştir.
________________________________________
21-) Gizli paylaşım antlaşmalarında İtalya’nın payına düşen yerler nerelerdir?
A) Silifke’den başlayan Akdeniz bölgesi
B) Çukurova yöresi
C) Trakya yöresi
D) Güneydoğu Anadolu
E) Boğazlar
________________________________________
22-) TBMM’de halkçılık ilkesinin benimsenmesinin en önemli göstergesi hangisidir?
A) Düzenli ordunun kurulması
B) Başkentin Ankara olması
C) Halifeliğin kaldırılması
D) Aşar vergisinin kaldırılması
E) Ulusal egemenliğe dayalı olması
________________________________________
23-) Latin alfabesine geçişteki tepkilerin büyük nedeni hangisidir?
A) Arap harflerinin dinsel bir sembol olarak algılanması
B) Arap harflerinin yazımının daha kolay olması
C) Latin harflerinin yazılışının zor olması
D) Arap harflerinin Türkçe’nin yapısına daha uygun olması
E) Arap kültürü ile ilişkimizin kesilecek olması
________________________________________
24-) İngiltere’nin 1920 yılı sonlarında TBMM ile uzlaşılabileceğini düşünerek attığı ilk adım aşağıdakilerden hangisidir?
A) TBMM’ni resmen tanıdılar.
B) Padişaha TBMM’ni tanıması için baskı yaptılar.
C) Anadolu’nun işgali düşüncesinden vazgeçtiler.
D) Sadrazam Damat Ferit’in görevden alınmasını sağladılar.
E) Sevr Antlaşmasının geçersiz olduğunu belirttiler.
________________________________________
25-) Aşağıdakilerden hangisi yeni Türk Devleti’nin para ve mali konularda uyguladığı politikalardan biri değildir?
A) D*******üasyonsuz dış ekonomik ilişkiler politikası
B) Planlı kalkınma politikası
C) Modern bir vergi sisteminin kurulması
D) Denk bütçe politikası
E) Anti-enflasyonist para kredi politikası
________________________________________
26-) Avrupa’da din adamlarının her işe karışmaları ve bütün toplumu en üstdüzeyde yönetmelerinin Hristiyanlığın kaynaklarında olmadığı gerçeğininanlaşılmasından sonra ortaya çıkan harekete ne denir?
A) Fransız ihtilali
B) Aydınlanma çağı
C) Rönesans hareketi
D) Reform hareketi
E) Coğrafi keşifler
________________________________________
27-) Demokratik Hukuk Devletinin işleyebilmesi için aşağıdakilerden hangisi gereklidir?
A) Ulus temsilcilerinin mahkemeler üzerinde söz hakkı olması
B) Devletin laik kurallar çerçevesinde yönetilmesi
C) Temel hak ve özgürlüklerin anayasada belirtilmesi
D) Tüm yurttaşların temel haklardan eşit ölçüde yararlanması
E) Yargı gücünün bağımsız olması
________________________________________
28-)İkinci Dünya Savaşı’nın çıkmasında rol oynayan temel neden aşağıdakilerden hangisidir?
A) Versay Antlaşmasında saptanan Avrupa siyasal yapısının gerçekçi olmaması
B) 1938 yılından itibaren Almanya’nın saldırgan siyasetinin artması
C) İtalya’nın Akdeniz’de saldırgan bir politika izlemesi
D) Almanya’nın Çekoslovakya’nın bir bölümünü, işgal etmesi
E) Almanya ve İtalya’nın Avrupa’da saldırgan bir politika izlemesine Amerika’nın razı olmaması
________________________________________
29-) Türk Siyasal bilincini geliştiren ve güçlendiren en önemli öge aşağıdakilerden hangisidir?
A) Egemenliğin ulusa ait olması
B) Demokrasiye bağlı kalınması
C) Demokrasiye zarar verecek özgürlüklere göz yumulmaması
D) Halkın genel çıkarlarının gözetilmesi
E) Liberal devlet anlayışının benimsenmesi
________________________________________
30-) Aşağıdaki uluslardan hangisi bağımsızlık mücadelesinde Türk İnkılabından etkilenmiştir?
A) Sırplar
B) Cezayirliler
C) Arnavutlar
D) İranlılar
E) Romenler
________________________________________

ATATÜRK İLKELERİ VE INKILAPLARI denemesi 2
_CEVAP ANAHTARI_
1-) D
2-) C
3-) C
4-) A
5-) C
6-) B
7-) B
8-) A
9-) E
10-) C
11-) E
12-) A
13-) D
14-) E
15-) D
16-) C
17-) B
18-) B
19-) D
20-) E
21-) A
22-) E
23-) A
24-) D
25-) C
26-) D
27-) E
28-) A
29-) A
30-) B
   Atatürk ilke ve ınkılap tarihi deneme sınavı_3

1. “Bir insan topluluğunun belli bir zaman içinde her alanda ürettiği maddi – manevi bütün değerlerin toplamı” şeklindeki tanım aşağıda-kilerden hangisidir?
A) Ulus
B) Kültür
C) Bilim
D) Din
E) Teknoloji

2. Türk inkılabı, aşağıdaki özelliklerin hangisiyle Fransız inkılabından ayrılır?
A) Ulusal egemenliğin benimsenmesi
B) Halkçılığın ilke edinilmesi
C) Bağımsızlık için mücadele edilmesi
D) Yeni bir anayasanın düzenlenmesi
E) Yeni bir yönetim biçiminin kabul edilmesi

3. Balkan savaşları sırasında aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devletinden koparak bağım-sızlığını ilan etmiştir?
A) Sırbistan
B) Arnavutluk
C) Bulgaristan
D) Karadağ
E) Romanya

4. Osmanlı Devleti aşağıdaki antlaşmalardan hangisiyle Limroz ve Bozcaada dışındaki Ege adalarını kaybetmiştir?
A) Londra önbarışı
B) Uşi antlaşması
C) Bükreş antlaşması
D) Berlin antlaşması
E) Sevr barışı

5. İttihat ve Terakki Partisinin iktidarı eline geçirmesi hangi olay sonucunda gerçekleşmiştir?
A) II. Meşrutiyetin ilanı
B) 31 Mart olayı
C) Dünya Savaşının çıkması
D) Bab-ı Ali baskını
E) Kurtuluş Savaşının çıkması

6. I. Dünya Savaşı hangi iki ülkenin yöresel çatışmasıyla başlamıştır?
A) Almanya – Fransa
B) Avusturya – Rusya
C) İngiltere – Almanya
D) Bulgaristan – Yunanistan
E) Avusturya – Sırbistan7. İzmir’in Yunanistan’a verilmesi aşağıdakilerden hangisi sonunda kararlaştırıldı?
A) Birinci Dünya Savaşı sırasında gizli antlaşmalarla
B) Mondros Ateşkes antlaşmasıyla
C) Paris barış konferansıyla
D) Londra önbarışıyla
E) Brest – Litowsk antlaşmasıyla

8. Aşağıdaki antlaşmalardan hangisi Osmanlı İmparatorluğunun paylaşılması için yapılan gizli antlaşmalardan biridir?
A) Sykes – Picot
B) Versay
C) Trianon
D) Neuilly
E) St. German

9. Aşağıdakilerden hangisi Amasya Tamiminin özelliklerinden biri değildir?
A) Bir ihtilal bildirisi niteliği taşır.
B) Ulusal egemenliğe doğru gidiş söz konusudur.
C) Osmanlı hükûmetinden umut kesilmiştir.
D) Kurtuluş Savaşını başlatma kararı alınmıştır.
E) Ulusal dernekler tek çatı altında birleştirilmiştir.

10. Aşağı

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !