halkla ilişkiler uygulama ve örnek olaylar 2.sınıf dersi

Halkla ilişkiler ve uygulama teknikleri

1-Nesnelerin ve olayların zihinde beliren hali*bir çeşit düşsel imaj...tanımı nedir?
İMGE

2-Uluslararası anlam taşıyan gorsel iletişim sistemlerine ne ad verilir?
PİKTOGRAM

3-ABD’li antropolog Edward Hall tarafından ‘’Proxemics’’olarak adlandırılan
karşılıklı ilişkileri kapsayan kavrama ne denir?
SESSİZ DİL

4-Gestalt kuramı ile ilgili bir örnek veriniz.
GÖRSEL BİR İMAJIN PARÇALARI FARKLI BİLEŞKENLER
ŞEKLİNDE ÇÖZÜMLENEBİLİR.

5-‘’İmajların yapısal karakterlerinin simgeledikleri biçimlerle olan ilişkileri
ve anlamlarının ugunlugu ilkesidir’’bu ilke tanımı nedir?
EŞBİLİMCİ UYGUNLUK

6-1313 tarihinde hareketli harflerin bulundugu yazı makinesi hangi ülkede
icad edilmiştir?
ÇİNLİLER

7-Temel metin düzenleme biçimlerine örnek veriniz.
-SOLDAN BLOK*SAGDAN BLOK

8-Biçimsel özelliklerine gore yazılar kaç gruba ayrılır?
4 GRUBA AYRILIR.

9-Tırnaksız yazı tiplerinden Helvetica hangi tarihte nerede kullanılmıştır?
1957 İSVİÇRE

10-Sayfa tasarım yazılımlarına örnek veriniz.
QUARK EXPRESS*RAG TIME

11-Çıkarımsal renk metoduna göre kırmızı-mavi-sarı renkler birleşince
hangi renkler oluşur?
SİYAH

12-Renkler hangi etkiyi bunyesinde bulundurmaz?
DÜŞÜNSEL

13-Gökyüzü ve denizin rengi nedir?
MAVİ

14-Kagıdı ilk üreten hangi ülkedir?
ÇİN

15-Taşbaskıya dayanan teknik hangi baskı teknigidir?
OFSET

16-Profosyonel tanıtım fotografcıları derneginin kısa adı nedir?
PTFD

17-Filmlerin*ışıgın*şiddetine duyarlılıkları degeri neyle belirlenir?
ASA

18-Bilgisayar teknolojisi ile donatılmış yeni fotograf makinelerinde
otomatik netleme ile birlikte hangi otomatik mod vardır?
POZLAMA

19-Bir alan içinde bulunan pozitif elemanlara ne ad verilir?
FİGÜR

20-Tipografik hatanın adı nedir?


YETİM SÖZCÜK HALKLA İLİŞKİLER PLANLAMASI:Kurumun iş hedefleri, pazarlama hedefleri ve iletişim hedeflerini gerçekleştirmek üzere tasarlanacak kurumsal ya da pazarlamaya yönelik halkla ilişkiler çalışmalarının hangi etkinlikleri kapsayacağı, ne kadar süreceği, bu etkinliklerle hangi mesajın verileceği ile ilgili süreç, “halkla ilişkilerde planlama süreci” olarak adlandırılır.
HALKLA İLİŞKİLER PLANLAMASI SÜRECİ:-İŞ HEDEFLERİ-PAZARLAMA HEDEFLERİ-İLETİŞİM HEDEFLERİDİR
Halkla ilişkilerde planlama süreci oldukça önemlidir. Planlama, bazı şeylerin olmasından önce önlem almak için, bazı şeylerin olması için ya da bir durumu iyileştirmek için kullanılır.
--halkla ilişkiler calısmalarında uzun dönemli ve kısa dönemli planlar;önleyici halkla ilişkiler cogunlukla uzun dönemli planları gerektırır.sorun cözücü halkla ilişkiler ise kısa sürelidir ve planlama için cok kısa zaman vardır
Halkla ilişkilerde, planlama ile ilgili iki yaklaşımdan söz edilebilir. Bunlar “hedeflere göre yönetim” ve “stratejik planlama”dır.
hedeflere göre kurulusun etkılı yönetım teknıklerıne göre calısmasını esas alır.stratejılerın secılmesı,performansın ızlenmesı ve sürdürülmesi,program etkınlıgının degerlendırılmesı için krıter olusturulur.
stratejik planlama gelecekte nerede olmak ıstedıgımıze karar vermek<hedef>ve oraya nasıl gıdecegımızdir<strateji>
Stratejik düşünme, gelecekte olması arzu edilen hedefleri oluşturmayı ya da öngörmeyi, hedefe ulaşmaya yardımcı olacak gücü belirlemeyi, arzu edilen durumu elde etmek için bir plan yapmayı gerektirir. Buna göre stratejileri, “kurumsal stratejiler” ve “iş stratejileri” olmak üzere ikiye ayırmak mümkündür.
kurumsal stratejiler=bütün birimler için hedef ve izlenecek yollar saglar.
“iş stratejileri=her bırım ve her iş ,işe nasıl ulasılacağı konusunda yol gösterecek aşama ve her ünite için hedefler ve izlenecek yolları kapsar
Kurumlarda “stratejik” ve “taktik” olmak üzere iki tür planlama yapılabilir.
stratejik plan=kurulusun uzun dönemde hangı noktadan hangı noktaya geldıgıyle ılgılı kararlardır.tepe yönetımi tarafından belırlenır
“taktik plan=kısa dönemli kararları kapsar.stratejık planlara paralel olarak kısa dönemli kararların alınıp uygulanmasıdır
Bir halkla ilişkiler çalışmasında yapılacak planlama stratejik olmalıdır. Halkla ilişkilerde stratejik planlama, halkla ilişkiler çabalarının bir amaç doğrultusunda, çeşitli aşamalardan geçilerek uygulanacağı bir süreci gerektirir.Bu süreç, “program hedefleri ve amaçları hakkında karar verme”, “kilit noktada bulunan hedef kitleleri belirleme”, “stratejilerin seçimine yol gösterecek politika ve kararları oluşturma” ve “stratejileri belirleme” gibi kararları gerektirir. Halkla ilişkiler çalışması planlanırken izlenecek aşamaları; “araştırma ve bilgi toplama”, “planlama ve programlama”, “iletişim ve eylem” ile “değerlendirme” başlıkları altında toplayabiliriz. Bu dört ana başlık halkla ilişkilerde stratejik planlama sürecini ifade eder.
halkla ilişkilerde stratejik planlama=1-sorun belırleme ve durum analızı 2-hedefler 3-hedef kıtle 4-amaclar 5-iletişim stratejılerı<<mesaj ve medya stratejısı>>6-etkinlık stratejılerı 7-uygulama planları<<uygulama sema ve takvımı,bütce>>8-ölçümleme ve degerlendırme
Halkla ilişkiler çalışmasının ilk aşaması sorunun belirlenmesidir. Sorun, “şu anda ne oluyor?” sorusunu yanıtlamaya yönelik bir süreçtir. Sorunu doğru ifade edebilmenin ipuçlarını, 5N1K ile ortaya çıkarmak mümkündür. 5N1K’yı oluşturan kavramları=ne?nezaman?nasıl?kim? neden?nerede?
Halkla ilişkiler çalışmalarında sorunu belirlemeye yönelik olarak bazı analizler kullanılır. Bu analizlerden SWOT, hem kuruluşun yapısı, hem de çevresel bir inceleme olanağı sağlar. Kısaca PRESTCOM olarak ifade edilen analizde ise, kuruluşun içinde bulunabileceği çevre örnekleri yer alır. Halkla ilişkiler çalışmasında sorun belirlendikten sonra, sıra hedefleri belirlemeye gelir. Hayatımızın her alanında ihtiyaç duyduğumuz bir kavram olan “hedef”, ulaşılmak istenen nihai sonuçlardır. Hedefleri belirlerken yararlanabileceğimiz ve adına kısaca SMARRTT denilen hedefler, halkla ilişkiler hedeflerini belirlemede bize ışık tutacaktır. Hedefler belirlendikten sonra, sıra hedef kitleyi belirlemeye gelir. Hedef kitle, halkla ilişkiler programı ile içsel ya da dışsal, ulaşmak, etkilemek istediğimiz kişilerden oluşur. Hedef kitleyi, şöyle farklı bölümlemeler yaparak belirlemek mümkündür:• Coğrafi bölümleme• Demografik bölümleme• Psiyografik bölümleme• Karar verme sürecindeki rollerine, siyasal ve ekonomik güçleri vb. kriterlere göre bölümleme… Halkla ilişkiler kampanyası planlamada bir diğer aşama “amaçları saptamak”tır. Programda belirtilen hedeflere ulaşmak için her hedef kitlenin ulaşması gereken kilit sonuçlara “amaç” adı verilir. Amaçları aynı zamanda, “hedeflere ulaşmayı sağlayacak alt hedefler” olarak da tanımlayabiliriz. Amaçlar da saptandıktan sonra sıra, “iletişim stratejilerini belirleme”ye gelir. İletişim stratejilerinin belirlenmesi, amaçlarda ifade edilen noktalara ulaşmak için iletilecek mesajların ve bu mesajları iletecek araçların neler olacağına karar verme sürecidir.
Halkla ilişkilerde kullanılan iletişim araçlarını; “Yazılı ortamlar”, “Görsel ortamlar”, “Teknolojik ortamlar (Bilgisayara Dayalı Ortamlar)” ve “Organizasyon etkinlikleri” başlıkları altında toplayabiliriz.
Yazılı ortamlar=basın bultenlerı,basın kıtleri,afişler,bilbordlar,süreli yayınlar,kurumsal reklamlar, kurumsal kitler,doğrudan postalama bültenleri
Görsel ortamlar=kapalı devre tv yayınları- tanıtıcı vıdeo bantları, 3boyutlu projeksıyonlar ,bılgısayar ve projeksiyon baglantılı ortamlar,multı medya ortamlar
Bilgisayara Dayalı Ortamlar=intranet,extranet,cd rom,pc disketleri,web sayfası,e-posta,chat odası,onlıne baglantılar
Halkla ilişkiler planlamasında bir diğer aşama “etkinlik stratejilerini saptamak”tır. Etkinlik programının hazırlanması, daha önceden belirlenmiş amaçları gerçekleştirebilmek için, neler yapılacağı, bunların hangi sırayla yapılacağının saptanması sürecidir.
Yapılacak etkinlikler belirlendikten sonra, her etkinlik ve iletişim taktiklerini hayata geçirmekten kimlerin sorumlu olacağının belirlendiği, uygulama takvimi ve bütçenin hazırlandığı süreç olan “uygulama planını hazırlama” aşamasına sıra gelir.
Uygulama planı hazırlanırken yapılması gereken işleri şu dört başlık altında toplayabiliriz:
• Uygulama şeması• Uygulama takvimi• Uygulama kontrol listesi• Raporlama
Halkla ilişkilerde planlama sürecinin en son aşaması, “değerlendirme ve ölçümleme”dir. Değerlendirme, uygulanan programın, organizasyonun hedeflerine ulaşması ve misyonunu sürdürmesine ne kadar yardım ettiğinin ölçülmesi ile gerçekleştirilir.
Değerlendirme sürecinin temel aşamaları=-degerlendırmenın amacları kullanımları hakkında fıkır bırlıgının olusturulması- Değerlendirmeyı sürecın her basamağında esas kabul etmek –bölümler arasında degerlendırme ile ılgili uzlasma saglamak-cözümlenebılır ve uygulanabılır program hedefleri yazmak- program hedefleri yazarken istenen sonuclarla ılgılı en uygun krıterlerı yazmak-degerlendırme kanıtlarını toplayacak en ıyı yolu belırlemek-butun programın kayıtlarını tutmak-degerlendırme bulgularını kullanmak- degerlendırme sonuclarını yönetıme raporlamak-sonuclara profesyonel bılgılerı eklemek
Halkla ilişkiler kampanyalarının ilk ayağını oluşturan sorun belirleme ve durum analizi aşaması, kampanyanın üzerine inşa edileceği zemini oluşturmaktadır.


2,ünite
Bunlardan ilki olan “sorun belirleme”, bireysel yaşamdan örgütsel yaşama kadar hemen her alanda, sorunun çözümü kadar büyük önem taşır. Sorunun boyutu ve içeriğinin ortaya konması, çözüm yollarını belirlemede en önemli yardımcıdır. Hayatımızın büyük bölümünü sorunlarımıza çözüm bulmakla geçirdiğimizi söylemek yanlış olmaz. Bu sorunların çözümüne yönelik sarf edilen çabaların boyutu, sorunun ne kadar ciddi olduğunu ortaya koymaktadır. Sorunun ne kadar ciddi olduğunu anlamak ise “sorun tanımı” yapmakla anlaşılır.Halkla ilişkiler kampanyalarında da “sorun belirleme süreci”, gerçekçi hedefler ve ölçülebilirlik ilkelerini barındırmalıdır. Sorun cümlesi yalın, anlaşılır olmalıdır. Sorun cümlesi, içeriğinde yer alan tüm “soru işaretlerine” cevap vermelidir. Durum analizi, kuruluşun güçlerini, zayıflıklarını, rakiplerini ve geçmişteki faaliyetlerinin bütününü kapsayan tanımlayıcı bir analiz yönetimi olarak ifade edilebilir. Durum analizinde, çeşitli araştırma yöntemleri kullanılarak elde edilen “içsel faktörler” ve “dışsal faktörler” de değerlendirilir.
Sorunun doğru, yalın ve eksiksiz belirlenmesi, araştırma sürecinin başlangıç noktasıdır. Araştırmanın, belirlenen sorun ekseninde şekilleneceği gerçeği, sorun tanımını önemli kılmaktadır.Halkla ilişkiler kampanyalarında araştırma tasarımı iki ana başlık altında ele alınır: “biçimsel araştırma yöntemleri” ve “biçimsel olmayan araştırma yöntemleri”.
biçimsel araştırma yöntemleri=yapılmıs olan arastırmaların kullanımıdır.<hukumetlerınveya devlet kurumlarınınyapmıs oldugu arastırmalar-özel arastırma sırketlerının verılerı-içerik analızı-anketler-kişisel mulakatlar>
biçimsel olmayan araştırma yöntemleri=.Halkla ilişkiler uygulayıcıların veya organızasyon yönetıcılerının kendı cabaları sonucu elde ettıgı verılerdır<bılır kısı focus gruplar,kurullari gelen telefonların ve postaların analızlerı,alan raporları>
SWOT analizi, durum analizinin özeti niteliğindedir. İçsel ve dışsal faktörlerin detaylandırılması, araştırma verilerinin incelenmesi ve sonuçlarının raporlaştırılması sonucunda, organizasyonun “güçlü” (Strengths) ve “zayıf” (Weaknesses) yönleri ile “fırsatlar” (Opportunities) ve “tehditler” (Threats) bir araya getirilerek değerlendirilir.


3,ünite:

Bir halkla ilişkiler şirketinde, müşterinizin halkla ilişkiler kampanyası üzerinde çalışıyorsunuz. Bu kampanya için “hedef” belirlemeniz gerekiyor.Peki, bir halkla ilişkiler kampanyasının hedefinin taşıması gereken özellikler neler olmalıdır? Bir halkla ilişkiler kampanyasının hedefi, yanda beliren özellikleri taşımalıdır.Bu İngilizce kelimelerin başharflerine dikkat ediniz. SMARRTT kısaltmasının ortaya çıktığını göreceksiniz. Bu kısaltmayı, başarılı bir hedef belirleme anahtarı olarak düşününüz.
Spesıfık=hedefın dogrudan ulaşılmak ıstenen seyle ilgili ve acık olması
Measurable=ölçulebılırlık-degerlendırmeyapmakıçınulasılmakıstenensonucun rakamla ıfadesı
Achıeveble=ulaşılabılır-hedefın eldekı kaynakla ulaşılabılır olması
Realıstıc=gercekcı-gercege uygun bır hedef olması
Relevant=ilgili-hedefın ele alınan işin gereklerıyle ılgılı olması
Targeted=hedef kıtleye yönelik
Timed=hedefın acık olarak ıfade edılenve ulasılması beklenen belırlı bır zamana sahıp olması
Hedef belirlemek, müşterinizin ne istediğini daha iyi anlamanıza, hem kendiniz ve hem de müşteriniz için en doğru yolu görmenize neden olacaktır. Kampanyanızın hedefini belirlerken dikkat etmeniz gereken ve halkla ilişkiler sürecinde önemli olan bazı şartları da yerine getirmeniz gerekli.Bu şartlar onbir tane.1iş hedef ve startejılerın anlasılıp benımsenmesı
2pazardakı ve hedef kıtle nezdındekı egılımlerın arastırılması 3-hedef kıtlenın belırlenmesı 4-öncelıklı sosyal ortakların belırlenmesı 5-iletişim hedeflerının olusturulması 6-hedeflere ulasmayı saglayacak iletişim stratejılerının gelıstırılmesi 7-butce ve uygulama programının belırlenmesı 8-planlayıcı ve uygulayıcıların belırlenmesı 9-etkınlıgı degerlendırme geregınde gerı dönusumun saglanacagı bırımlerın olusturulması 10-msjların ulasacagı önemlı kısılere danısılması ve onların uygulamaya katılması 11-planın uygulanıp sonuclarının degerlendırılmesıKampanyanın hedefini belirlerken, müşterinizin “değer yaratmak” üzerine inşa ettiği stratejileri gözden geçirmeniz yararlı olacaktır.Değer yaratmak, müşteriniz için satın alınamayacak kadar önemli bir itibar kriteridir. Değer yaratmak için yapılacak doğru yatırımlar, müşterinize mutlaka geri dönecektir.


4,ünite:

Halkla ilişkiler çalışmalarında, tüm iletişim çalışmalarında olduğu gibi, hedef kitle çok önemlidir.Hedef kitle, iletişim kurup mesajımızı iletmek istediğimiz, yapılan tüm etkinliklerin yönlendirildiği, bu etkinliklerin ardından harekete geçmesi beklenen kişi ya da gruplardır.
Halkla ilişkiler uygulamalarının temelinde hedef kitleyi doğru belirlemek yatmaktadır. Bu konuda Eğitim Gönüllüleri Vakfı’nın çalışmaları güzel bir örnektir.
Halkla ilişkiler çalışmalarının başarıya ulaşması, hedef kitlenin doğru olarak belirlenmesine bağlıdır ve bunun için çok iyi araştırma yapmak gerekir.Hedef kitleyi belirlerken araştırmamız gerekenlerneler olabilir? Sadece medyayı göz önüne alarak kampanya ya da etkinlik düzenlemek doğru bir tutum değil. Bu tip düzenlemeler, kampanyanın zayıf olmasına ve medyanın mesaj bombardımanı arasında sonuç alınmamasına neden olabilir.Hedef kitlenin belirlenmesi aşamasında önemli yer tutan “bölümlenme analizi”nde dikkate alınması gerekli bazı faktörler vardır. Mesajınızı iletirken kullanacağınız dil de hedef kitleye uygun olmalıdır.
Hedef kitlenın özellikleri=yas-cınsıyet ve medenı durum-tutum ve davranıslar-gelır gurubu
Demogratıf bılgıler sonucu elde edılen verıler=kıtlelerın yas gurupları-cınsıyetlerı-gelır duzeyı-egıtım durumları
Halkla ilişkiler uzmanlarının mesajlarını odakladıkları hedef kitle tek değildir. Hedef kitle çeşitli etnik, dini, ekonomik ve kültürel nitelikleri içinde barındıran karmaşık bir gruptur.
Başarılı bir halkla ilişkiler kampanyası en istekli kitleyi saptamalı ve onlara ulaşmada en etkili olan kitle iletişim aracını bulmalıdır. Hedef kitlenin ulaşılabilir ve tanımlanabilir olması önemlidir.
Önceden belırlenmıs kıtle=uyelerı belırlı bır amac ıcın bır araya gelmıs ıyı organıze olmus guruplara denır.hedef kıtle özellikle ülkeden ülkeye farklılık gösterır
Yüzyıllar içinde insan yaşamında pekçok değişiklik meydana gelmiştir. Dolayısıyla hedef kitlenin de belirli tutum ve davranışları değişikliğe uğramıştır. Yüzyılın başındaki hedef kitle eğilimleri ile kuşkusuz 2000’li yılların hedef kitlesinin özellikleri farklılıklar göstermektedir. halkla ilişkilerde bazı örnek değişiklikleri betimler niteliktedir.bunlar=insanların gittikce görsel egılımlı olması-basıt konular için coskulu destek olusturması-kısılık ve söhret üzerine odaklanılması-otorıteye karsı guvensızlık-uluslar arası hedef kıtlenın hızla büyümesı
İnsanları neyin mutlu ettiğini bilmek, ürünün nasıl işlediğini bilmekten daha önemlidir.
Tüketici tutumları, inançlar üzerine kurulmuştur. İnsanların davranışlarını anlamak için inançlarını anlamak gerekir. İnsanların davranışını değiştirmek için de inançlarını değiştirmek ya da kuvvetlendirmek gerekir.Hedef kitlenin inancını değiştirmeye yönelik en uygun örnek olarak “haydi kızlar okula” kampanyası verilebilir.
Halkla ilişkilerde başarı, bir anlamda, kuruluşun açık ve anlaşılır olması temeline dayanmaktadır.Kuruluşun çevresindeki değişiklikler hakkında bilgi elde etmek, bunları doğru olarak algılamak ve yorumlamak için, kuruluş ile farklı özelliklere sahip olan kitleleri arasında çift yönlü etkin bir iletişimin kurulması ve iletişim stratejilerinin bu bağlamda yönetilmesi gereklidir.Anlaşmanın sağlanması, eğer varsa çatışmanın en aza indirgenmesi için, çeşitli gruplar arasında iletişimin kontrol edilmesi zorunludur ve bu tamamen halkla ilişkilerin görevidir. Halkla ilişkiler disiplini, bazı ilkelere sahiptir. Bu ilkelerden en önemlisi “yineleme ilkesi”dir. Hedeflediğimiz kitleye verdiğimiz mesaj, bu ilkenin doğru bir biçimde uygulanmasıyla amacına ulaşacaktır. Mesajın doğru biçimde belirlenmesi, bunun da öncesinde hedef kitlenin doğru bir biçimde seçilmesi, halkla ilişkilerin bünyesinde barınan iletişim yöntem ve araçlarının doğru bir biçimde kullanılmasıyla olacaktır. En az bir mesajın karşılıklı paylaşılması söz konusu ise iletişim ortaya çıkmış demektir. Mesajın iletimi açısından en önemli etken, hiç kuşkusuz ki kaynağın özellikleridir. Söz konusu kaynağın, inanılır olması gereklidir ve bu inanılırlığı ise, temelde, kaynağın saygınlığı ve güvenirliği hususları meydana getirir.

İletişim sürecinde kaynağın saygınlığı, “değerli olmak, olağanüstü bir iş başarmak, dikkate alınmak, bir konuda yetkin olmak, uzman olmak, toplum değerlerine uygun örnek olmak, el üstünde tutulmak” özelliklerinden birini ya da bir kaçını taşımak anlamına gelir. Halkla ilişkiler faaliyetlerindeki mesaj yaklaşımı ele alındığında, mesajın, mesleğin tanımı ve doğası gereği, mutlaka “doğru” olması yani fayda sağlamak maksadıyla “manipülasyon”a gidilmemesi gerektiği ortaya çıkmaktadır.Halkla ilişkilerde hedeflenen mesajı ve mesaj stratejisini kontrol edebilmek için beş aşamalı bir süreçten söz edilebilir.
-iletısımın uygunlugu-mesajın anlamlı olusu- mesajın hatırlanabılır olusu- mesajın anlasılabılır olusu- mesajın inandırıcı olusu
Halkla ilişkiler mesajlarının ilgili hedef kitlelere iletilmesinde kullanılan yöntem ve araçlar şunlardır:•Basın/medya bültenleri, görsel-işitsel bültenler, makaleler•Basın/medyaya yönelik organizasyonlar•Kurum içine yönelik iletişim araçları•Diğer halkla ilişkiler organizasyon faaliyetleri
7.ünite= Uygulama planları, halkla ilişkiler çalışmalarının hedeflerine ulaşmasını sağlayacak strateji ve taktiklerin uygulanmasından önce, etkinlik bazında en küçük detaya kadar, neyin, hangi sırada, ne zaman ve nasıl yapılacağı ile ilgili noktaların tasarlanmasını gerektiren bir süreçtir. Halkla ilişkiler programında medya ilişkileri üzerine bir uygulama planı hazırladığımızı varsayalım.
Medya ilişkileri üzerine bir uygulama planı hazırlarken tasarlanabilecek etkinlikler şunlardır:
• Basın bülteni gönderimi• Basın dosyası dağıtımı• Basın toplantısı• Basın davetleri ve gezileri• Internet uygulamaları
Halkla ilişkiler programı için hazırlanabilecek bir uygulama planı, belli başlı işlerin yapılmasını gerekli kılar. Bu işler;• Uygulama şeması=görev tanımını yansıtan kımın ne ısten sorumlu olacagını gösterır
• Uygulama takvimi=halkla ilişkilerin hengı tarıhe kadar sürecegı-hangı tarıhta hangı ısın yapılacagı ıle ılgılı ayrıntıların görüldüğü anlatımdır
• Uygulama kontrol listesi=kımın ne hızmet verecegı ile ilgili anlatımlara uygulama kontrol lıstesı adı verılır
Uygulama planı hazırlanırken dikkat edilmesi gerekenler şunlardır:• Hiç bir kuruluş rasgele harcama yapamaz. • Gerçekçi bir “bütçe” olmadan hiç bir kuruluş başarılı olamaz. • Diğer ticari faaliyetlerde olduğu gibi, halkla ilişkiler çalışmaları da sağlam bir bütçeleme gerektirir.
8,ünıte= Halkla ilişkiler kampanyalarının -sorun belirleme ve durum analizi, planlama ve uygulama aşamalarından sonraki- son aşaması, değerlendirme aşamasıdır.
Halkla ilişkiler değerlendirmelerinde;• Cutlip, Centre ve Broom’un Modeli• IPRA (Uluslararası Halkla İlişkiler Derneği) Değerlendirme Modeli• Macnamara’nın Macro Modeli
gibi farklı modeller kullanılmaktadır. Halkla ilişkiler değerlendirmelerinde Cutlip, Centre ve Broom’un Modeli, “hazırlık seviyesi”, “uygulama seviyesi” ve “etki seviyesi” olmak üzere üç seviyeden oluşmaktadır.
hazırlık seviyesi=planın programlanması için kullanılacak bılgı bırıkımı yeteneklerın degerlendırıldıgı asamadır
uygulama seviyesi=mesajları içeren meteryaller incelenır basılmıs duyurumlar,yayınlanmıs haberler,medyada yer almıs hıkayeler,okuyucular ve dınleyıcıler degerlendırılır
etki seviyesi=uygulanmıs bır programın istenen bırtutum,fıkır ve davranıs degısıklıgı yaratıp yaratmadıgı degerlendırılır
Halkla ilişkiler programını tek bir süreçte değerlendirmek yerine, bileşenlerine ayırarak değerlendirmeyi öneren IRPA Modeli, “girdi”, “çıktı” ve “sonuç” olmak üzere üç aşamadan oluşmaktadır.
Girdi= Cutlip, Centre ve Broom’un Modelindekı hazırlık asamasıyla denk düşer
Çıktı= Cutlip, Centre ve Broom’un Modelindekı uygulama asamasıyla denk düşer
Sonuç= Cutlip, Centre ve Broom’un Modelindekı etki asamasıyla denk düşer
Macnamara Makro Modeli, halkla ilişkiler faaliyetlerinin değerlendirilme aşamalarını bir piramit biçiminde düşünebilirsiniz. Bu modele göre “değerlendirme çabası” daha geniş bir şekilde ele alınmaktadır.
Sonuçlar=faalıeyetlerın neden olacagı sonuclar pramıdın en tepesınde yer alır
Çıktılar=model cıktıları,duyurum borsur yayınlanan haber gıbı üretılen iletişim çabalarını ele alır pramıdın ortasında yer alır
Girdiler= pramıdın en altında yer alır.gırdıler enformasyonun yeterlılıgı medyanın ve msj ıcerıgının uygunlugunun ve msj sunumunun kalıtesı olarak ele alınır
Bir halkla ilişkiler çalışmasını değerlendirmede şu unsurları ana unsurlar olarak sıralayabiliriz:
• Sorun analizi yapılması• Ölçümlenebilir, spesifik halkla ilişkiler amaçlarının oluşturulması• Halkla ilişkiler girdilerinin ölçümlenmesi• Halkla ilişkiler çıktılarının ölçümlenmesi• Halkla ilişkiler sonuçlarının ölçümlenmesi• İş ve organizasyon hedefleriyle bağlantı kurulması
Halkla ilişkilerde etkinlik ölçümü, halkla ilişkiler programlarının “çıktı” ve “sonuç” olarak belirlenen etkilerini ortaya çıkarır.
“Çıktılar”, daha somut ve kolay veri elde edilmesine olanak sağlar. Çıktılara yönelik ölçümler yazılı ve görsel malzemenin değerlendirilmesine yöneliktir.
Ekranda yer alan “Haydi Kızlar Okula” kampanyası ile yazılı basında ne ölçüde yer alındığını gösteren veriler çıktı ölçümleri olarak kullanılabilir.
“Sonuç ölçümleri” ise hedef kitlenin zihnine ve duygularına bakılmasını gerektirdiği için daha soyut ve zordur. Sonuç ölçümleri için, gönderilen mesajların hedef kitle tarafından fark edilmesi, mesajların tercih ve tutumları etkilemesi, mesajların daha sonra hatırlanması, mesajların davranış değişimi yaratması gibi verilerin elde edilmesi gerekir. Ekranda yer alan “Haydi Kızlar Okula” kampanyası ile ilgili verileri, davranış sonuçlarını gösterdiği için sonuç ölçümü olarak değerlendirmek mümkündür. Sonuç ölçümleri, mesajların hedef kitle üzerinde fikir, tutum ve davranışlarında değişiklik yaratıp yaratmadığının ölçümlenmesini içerir. Sonuç ölçümü hedef grubun yöneltilen mesajları fark etmesi, onlara dikkat etmesi ve mesajların anlaşılma derecesini ölçümler. • Farkındalık ve anlama ölçümleri• Hatırlama ve hatırda tutma ölçümleri• Tutum ve tercih ölçümleri• Davranış ölçümleriolmak üzere dört çeşit ölçüm tipi vardır.
Çıktı ölçümleri halkla ilişkiler faaliyetleri için üretilmiş yazılı ve görsel malzemenin değerlendirilmesini içerir. • Üretimin ölçümü• Mesaj dağılımının ölçümü• Mesaj içeriğinin ölçümüolmak üzere üç çeşit ölçüm tipi bulunmaktadır.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !